<div class="container"> <div class="col-sm-4 dane-kontaktowe"> <h2 style="margin-top:30px;">Kontakt</h2> <div class="block"> <div class="icon"><i style="margin-bottom:180px;" class="material-icons"></i></div> <div class="data"><b>SLAVI sp. z o.o. spółka komandytowa</b><br />ul. Łanowa 6, 43-140 Lędziny, Polska<br /><br /><b>NIP:</b> PL 646 293 64 89, <b>REGON:</b> 360371252, <br /><strong>KRS:</strong> 0000536071,<strong> BDO:</strong> 000014604, <br /><strong>GIOŚ:</strong> E0000628SA<br /><br /><b>Alior S.A. CentralaALBPPLPWXXX</b><br /><b>PLN</b> 70249000050000453097395261<br /><b>EUR</b> 87249000050000460060405222</div> </div> <div class="block"> <div class="icon"><i class="material-icons"></i></div> <div class="data email"><b>Zadzwoń:</b></div> <b><a style="font-size:16px;" href="tel:+48327801949">+48 32 780 19 49</a></b></div> <div class="block"> <div class="icon"><i class="material-icons"></i></div> <div class="data email"><b>Napisz:</b></div> <b><a style="font-size:16px;" href="mailto:biuro@slavi.pl">biuro@slavi.pl</a></b></div> <div class="block"> <h4><b><img src="/img/cms/pl-en-fr.png" alt="" width="68" height="24" />  Maja Śmiałko</b> - Prezes zarządu</h4> <b>Napisz:</b> <a href="mailto:m.smialko@slavi.pl">m.smialko@slavi.pl</a><br /><br /></div> <div class="block"> <h4><b><img src="/img/cms/pl.png" alt="pl.png" width="24" height="24" /> Piotr Śmiałko - Dyrektor Generalny</b></h4> <b>Zadzwoń:</b> <a href="tel:+48664752334">+48 664 752 334</a> <strong><br />Napisz:</strong> <a href="mailto:p.smialko@slavi.pl">p.smialko@slavi.pl</a><br /><br /></div> <div class="block"> <h4><b>Księgowość</b></h4> <b>Napisz:</b> <a href="mailto:ksiegowosc@slavi.pl">ksiegowosc@slavi.pl</a><br /><br /></div> <div class="block"> <h4><b>Serwis</b></h4> <b>Napisz:</b> <a href="mailto:serwis@slavi.pl">serwis@slavi.pl</a><br /><br /><br /><br /></div> </div> <div class="col-sm-4 wsparcie-techniczne"> <div class="block"> <h3 style="margin-top:45px;margin-bottom:45px;">Wsparcie techniczno-handlowe</h3> <h4><b><img src="/img/cms/pl.png" alt="pl-en.png" width="25" height="25" /> Piotr Śmiałko</b></h4> <b>Zadzwoń:</b> <a href="tel:+48664752334">+48 664 752 334</a><a href="tel:+48606781103"></a> <strong><br />Napisz:</strong> <a href="mailto:p.smialko@slavi.pl">p.smialko@slavi.pl</a><br /><br /><br /></div> <div class="block"> <h4><b><img src="/img/cms/pl-en.png" alt="pl-en.png" width="47" height="25" /> Paweł Haraszczak </b></h4> <b>Zadzwoń:</b> <a href="tel:+48790805955">+48 790 805 955</a> <strong><br />Napisz:</strong> <a href="mailto:p.haraszczak@slavi.pl">p.haraszczak@slavi.pl</a><br /><br /><br /></div> <div class="block"> <h4><b><img src="/img/cms/pl.png" alt="pl-en.png" width="24" height="24" /> Dawid Gondzik</b></h4> <b>Zadzwoń:</b> <a href="tel:+48577085578">+48 577 08 55 78</a> <strong><br />Napisz:</strong> <a href="mailto:d.gondzik@slavi.pl">d.gondzik@slavi.pl</a><br /><br /><br /></div> <div class="block"> <h4><b><img src="/img/cms/pl.png" alt="pl.png" width="24" height="24" /> Miłosz Kandzia</b></h4> <b>Zadzwoń:</b> <a href="tel:+48600294929">+48 600 294 929</a> <strong><br />Napisz:</strong> <a href="mailto:m.kandzia@slavi.pl">m.kandzia@slavi.pl</a><br /><br /><br /></div> <div class="block"> <h4><b><img src="/img/cms/pl-en.png" alt="pl-en.png" width="47" height="25" /> Remigiusz Kuliński </b></h4> <b>Zadzwoń:</b> <a href="tel:+48606781103">+48 606 781 103</a> <strong><br />Napisz:</strong> <a href="mailto:r.kulinski@slavi.pl">r.kulinski@slavi.pl</a><br /><br /><br /></div> </div> <div class="col-sm-4 przedstawiciele-handlowi"> <h3 style="margin-top:45px;margin-bottom:45px;">Przedstawiciele handlowi</h3> <div class="block"> <h4><b>woj. śląskie, </b>opolskie, <b>dolnośląskie - Mariusz Dyjeciński</b></h4> <b>Zadzwoń:</b> <a href="tel:+48731660766">+48 731 660 766</a> <br /><strong>Napisz:</strong> <a href="mailto:m.dyjecinski@slavi.pl">m.dyjecinski@slavi.pl</a> <br /><br /></div> <div class="block"> <h4><b>woj. lubuskie, zachodniopomorskie</b></h4> <b>Zadzwoń:</b> <a href="tel:+48664752334">+48 664 75 23 34</a>, <a href="tel:+48606781103">+48 606 781 103</a> <br /><br /><br /></div> <div class="block"> <h4><b>woj. łódzkie, mazowieckie, świętokrzyskie - Michał Cywiński </b></h4> <b>Zadzwoń:</b> <a href="tel:+48533177071">+48 533 177 071</a> <strong><br />Napisz:</strong> <a href="mailto:m.cywinski@slavi.pl">m.cywinski@slavi.pl</a><br /><br /><br /></div> <div class="block"> <h4><b>woj. wielkopolskie, kujawsko - pomorskie, pomorskie</b></h4> <b>Zadzwoń:</b> <a href="tel:+48664752334">+48 664 75 23 34</a>, <a href="tel:+48606781103">+48 606 781 103</a><br /><br /><br /></div> <h3 style="margin-top:-30px;margin-bottom:20px;float:left;">Klauzula informacyjna RODO</h3> <span class="wpcf7-list-item"><small>Administratorem danych osobowych w postaci danych kontaktowych zawartych w korespondencji jest SLAVI sp. z o. o. spółka komandytowa z siedzibą w Lędzinach (43-140) ul. Łanowa 6 (dalej: Spółka), tel. 32 780 19 49, mail: biuro@slavi.pl.<br /><br />Dane kontaktowe pozyskujemy bezpośrednio od nadawców korespondencji lub od innych podmiotów, w tym kontrahentów Spółki, a także z publicznie dostępnych źródeł.<br /><br />Przetwarzamy je w celu prowadzenia korespondencji oraz ustalenia, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) i przechowujemy przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w danej sprawie, a następnie przez 5 lat po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończona została korespondencja. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.<br /><br />Odbiorcami danych osobowych są podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki i świadczące usługi w zakresie archiwizacji i niszczenia dokumentacji a także podmioty nadzorujące i kontrolujące Spółkę. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. <br /><br />Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych. Ponadto osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.</small></span></div> </div>

Napisz do nas