Nity zrywalne wg materiału

Materiał jest podstawowym kryterium, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiednich nitów. Ma wpływ na trwałość połączenia i decyduje o właściwościach antykorozyjnych.

Najlepiej jeśli nit ma te same lub bardzo zbliżone właściwości mechaniczno-fizyczne, co łączone elementy.

Certyfikaty

Jakość

Nity zrywalne wg materiału

Nity szczelne stosujemy gdy chcemy uzyskać szczelność łączonego materiału przed płynami. Szczelność takiego połączenia zależy w dużej mierze od dokładności wymiaru otworu oraz wykończenia łączonej powierzchni. W niektórych przypadkach zalecane...
Nity szczelne z kołnierzem stożkowym to sposób na licowanie nita z materiałem łączonym przy zachowaniu szczelność łączonego materiału przed płynami. Szczelność takiego połączenia zależy w dużej mierze od dokładności wymiaru otworu, właściwego...