<div class="block-categories"> <ul class="category-top-menu"><li><a class="text-uppercase h6" style="color:#562828;font-weight:bold;font-size:23px;" href="/content/2-serwis">Serwis</a></li> <li class="formularz-zgloszeniowy"><a href="/content/18-formularz-zgloszenia-naprawy">Formularz zgłoszenia naprawy</a></li> <li><a href="/content/16-warunki-gwarancji">Warunki gwarancji</a></li> <li><a href="/content/15-regulamin-napraw-gwarancyjnych-i-pogwarancyjnych">Regulamin napraw</a></li> <li><a href="/pdf/formularz_naprawy24092018.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Karta zgłoszenia naprawy [PDF]</a></li> </ul><p></p> <p></p> <p><img src="/img/cms/baner-serwis_03.png" alt="" width="375" height="159" /></p> <p></p> </div>

Certyfikaty

Jakość

Formularz zgłoszenia naprawy

1
Dane kontaktowe

2
Szczegóły dotyczące urządzenia3
Zlecenie naprawy


Nr zgłoszenia:


Dane kontaktowe

Nazwa Firmy / Imię i Nazwisko:

NIP:

Adres email:

Nr telefonu:

Ulica / nr domu / nr lokalu:

Kod pocztowy / Miejscowość:


Szczegóły dotyczące urządzenia

Data zakupu:

Oryginalne opakowanie:

Model:

Numer seryjny:

Posiadam ważną kartę gwarancyjną:

Do urządzenia dołączam dokumenty:

- Dowód zakupu:

- Karta gwarancyjna:

Opis usterki:Dołączone oprzyrządowanie: